Ilustrační obrázek v hlavičce

Profil firmy

GT Trend s.r.o. obchodní zástupce pro polská sila značky BIN.

Naše společnost u díla investiční povahy připraví návrh řešení, projekčně jej zpracuje, zajistí dodávky technologie na místo, strojní montáže celé technologie, elektromontáže, ASŘ, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zkušební provoz. Poté zajišťuje záruční servis a uzavírá smlouvy na pozáruční servis.

Strojní technologii do posklizňových linek osazujeme po dohodě se zákazníkem. Většinou se v klíčových strojích opíráme o špičkovou zahraniční technologií a v běžném příslušenství linek o technologií tuzemskou.