Profil firmy

GT Trend s.r.o. u díla investiční povahy připraví návrh řešení, projekčně jej zpracuje, zajistí dodávky technologie na místo, strojní montáže celé technologie, elektromontáže, ASŘ, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zkušební provoz. Poté zajišťuje záruční servis a uzavírá smlouvy na pozáruční servis.

Strojní technologii do posklizňových linek osazujeme po dohodě se zákazníkem. Většinou se v klíčových strojích opíráme o špičkovou zahraniční technologií a v běžném příslušenství linek o technologií tuzemskou.


Navigace


Kontakt

GT Trend, s.r.o.
Drnovská 1118/53a
Praha 6 - Ruzyně
161 00

Tel.: +420 235 301 321
Email: posta@gttrend.cz

ostatní kontakty